Κατηγορίες
Αρχική » Συντήρηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Τους θερινούς μήνες με την άνοδο της θερμοκρασίας, που ο ήλιος καίει  η παραγωγή ζεστού νερού απο το ηλιακό μας αποδίδει τα μέγιστα . Κατά κανόνα όμως για κάποιο χρονικό διάστημα οι περισσότεροι απουσιάζουμε από το σπίτι μας για τις θερινές μας διακοπές. Έτσι το διάστημα αυτό της απουσίας μας δεν υπάρχει  κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης, ενώ από το κλειστό κύκλωμα του ηλιακού μας  συνεχίζεται να γίνεται εναλλαγή θερμότητας μέσω του μανδύα με το boiler του ηλιακού μας. Έτσι οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στην δεξαμενή μας είναι πολύ υψηλές 100 ο C  αυτό έχει ως συνέπεια το νερό μέσα στην δεξαμενή μας να βράζει. Όταν συμβαίνει αυτό λόγω διαστολής του νερού και ατμοποίησης του, αυξάνεται σημαντικά η πίεση στο εσωτερικό της δεξαμενής μας.

 Το παραπάνω φαινόμενο δημιουργεί τις ακόλουθες επιπτώσεις στο Ηλιακό μας :

  • Ανοιγμα των βαλβίδων ασφαλείας του κλειστού κυκλώματος που βρίσκεται στο πάνω μέρος της δεξαμενής μας και απώλεια απο το κλειστό κύκλωμα του διαλύματος αντιψυκτικού-Νερού.( όταν χαθεί αρκετή ποσότητα απο το κλειστό κύκλωμα θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε υγρά για να δουλεύει σωστά το θερμοσιφωνικό σύστημα και να μην παγώσει ο ηλιακός μας το χειμώνα.) Προσοχή το συμπλήρωμα γίνεται είτε πολύ πρωί πριν βγεί ο ήλιος ή μετά την δύση του ήλιου για να μην μας  προκληθούν εγκαύματα.

  • Έντονη & συνεχής λειτουργία των βαλβίδων ασφαλείας με συνέπεια την δυσλειτουργία ή ακόμη και καταστροφή τους και αυτό γιατί η υψηλή θερμοκρασία του νερού που εξέρχεται μέσα από τις βαλβίδες δημιουργεί άλατα,  που αργά η γρήγορα θα καταστρέψουν τις βαλβίδες μας. Οι βαλβίδες ασφαλείας μας έχουν σαν σκοπό τους να λειτουργούν σωστά για να αποφορτίζουν το σύστημα. Η μια βαλβίδα το κλειστό κύκλωμα του ηλιακού μας και η άλλη το καζάνι μας (boiler) του ζεστού νερού χρήσης.

  •    Δημιουργία τριχοειδών φαινομένων στο σμάλτο του καζανιού μας (Εσωτερικά). Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού συνεπάγεται και αύξηση της πίεσης μέσα στο δοχείο έτσι δημιουργούνται τριχοειδείς ρηγματώσεις στο σμάλτο του καζανιού μας.Αυτό έχει ως άμεση συνέπεια της καταπόνηση του ανοδίου μας (Ράβδος Μαγνησίου) και δραματική μείωση της διαρκειας ζωής του . Χωρίς Ανοδική προστασία το καζάνι μας απο την ηλεκτρόλυση του νερού θα καταπονείται  και σιγά σιγά θα μας τρυπήσει.

  •      Επικάθηση αλάτων στην επιφάνεια που καλύπτεται το καζάνι μας απο το μανδύα του κλειστού κυκλώματος του ηλιακού μας. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στο κλειστό κύκλωμα(το κύκλωμα που ζεσταίνεται από τον ήλιο) δημιουργείται έντονα το φαινόμενο της  επικάθησης των αλάτων στην επιφάνεια που εφάπτονται τα δυο κυκλώματα. Άμεση συνέπεια του παραπάνω είναι η επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας επιφάνεια εναλλαγής να καλύπτεται σταδιακά από ένα παχύ στρώμα αλάτων με αποτέλεσμα να πέφτει η απόδοση του ηλιακού μας γιατί ως γνωστό το αλάτι δρα ως μονωτικό.  

            Ως άμεση συνέπεια των παραπάνω κρίνεται απαραίτητη η κάλυψη των συλλεκτών κατά τους θερινούς μήνες απουσίας μας ,καθώς και η αναγκαία  συντήρησή του Ηλιακού μας για να εξασφαλίσουμε την μέγιστη απόδοσή του και να παρατείνουμε την διαρκεια ζωής του.